Od 1 czerwca 2019 roku w naszej Gminie będą obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:- 15,50 zł za osobę/miesięcznie w przypadku selektywnego zbierania odpadów,- 10,50 zł za osobę/miesięcznie w przypadku selektywnego zbierania odpadów i zamieszkiwania na nieruchomości rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę składającą się z rodziców lub rodzica wychowujących troje lub więcej dzieci, w wieku do 18. roku życia lub 24. roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje (gdy dziecko/dzieci ukończyły 18 lat niezbędne jest dostarczenie oświadczenia o kontynuowaniu nauki),

Source: Radzionkow.pl