Projekt grantowy pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”,
Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”,
Opis projektu: W ramach projektu  Gmina Radzionków zakupiła 32 sztuki laptopów, które zostały przekazane do 4 placówek oświatowych na terenie Gminy, tj. do Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz do Liceum Ogólnokształcącego w Radzionkowie
Wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji zapewni lepszą komunikację uczniów z pedagogami. W czasie epidemii dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej jest jednym ze sztandarowych działań prewencyjnych.
Kwota udzielonej pomocy finansowej: 69 999,62 zł Realizator projektu: Operator – Centrum Projektów Polska Cyfrowa Grantobiorca – Gmina Radzionków.
 
 
Source: Radzionkow.pl