Wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wzięły udział w realizacji projektu „Zarapuj mnie Ślunsk”. Celem projektu była edukacja artystyczna i kulturalna przy jednoczesnej integracji różnych środowisk oraz resocjalizacja przez sztukę. Efektem warsztatów jest teledysk, którego premiera odbyła się w miniony weekend.
Partnerami w realizacji projektu są:• Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark w Bytomiu,• Miejskie Centrum Kultury w Żywcu,• Miejski Dom Kultury w Lublińcu,• Uczniowie klas technik przemysłu mody z bytomskiego Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących.
Source: Radzionkow.pl