Przypominamy, że z dniem 1 lipca 2022 r., w Urzędzie Miasta Radzionków będą pobierane tylko i wyłącznie dochody z tytułu opłaty skarbowej dokonane kartą płatniczą (gotówka nie będzie przyjmowana). Miejsce poboru opłaty skarbowej: Urząd Stanu Cywilnego oraz Referat Księgowości i Budżetu Miasta.

Source: Radzionkow.pl