Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miasta Radzionków w czwartek 24 listopada o godzinie 14:00.
1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum.3. Wyznaczenie sekretarzy obrad. 4. Przyjęcie porządku obrad.

Source: Radzionkow.pl