PORZĄDEK OBRAD XXVII SESJI RADY MIASTA RADZIONKÓW W DNIU 25 MARCA 2021 ROKU (czwartek – godzina 12.00; sesja w trybie zdalnym)
1. Otwarcie sesji.2. Stwierdzenie kworum.3. Wyznaczenie sekretarzy obrad (radni: Pan Andrzej Hajda i Pan Klaudiusz Jania).4. Przyjęcie porządku obrad.

Source: Radzionkow.pl