Porządek obrad XXV Sesji Rady Miasta Radzionków w czwartek, 25 sierpnia 2016 roku o godzinie 14.00.
1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum.3. Wyznaczenie sekretarzy obrad. 4. Przyjęcie porządku obrad.

Source: Radzionkow.pl