Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miasta Radzionków w środę, 29 czerwca 2016 roku o godzinie 15.30
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.

Source: Radzionkow.pl