Porządek obrad XV Sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 30 stycznia 2020 roku o godzinie 12:00
1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum.3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.4. Przyjęcie porządku obrad.

Source: Radzionkow.pl