PORZĄDEK OBRAD XLVIII SESJI RADY MIASTA RADZIONKÓW W DNIU 24 LISTOPADA 2022 ROKU (czwartek – godzina 12.00)
 

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie kworum.
Wyznaczenie sekretarzy obrad (radni: Pan Jacek Samol i Pan Krystian Strzelczyk).
Przyjęcie porządku obrad.
Ślubowanie radnego.
Source: Radzionkow.pl