Porządek obrad XLIX Sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 30 maja 2018 roku tj. środa o godzinie 14:001. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum.3. Wyznaczenie sekretarzy obrad. 4. Przyjęcie porządku obrad.

Source: Radzionkow.pl