Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 28 grudnia 2017 roku, czwartek godzina 14:00.     
1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum.3. Wyznaczenie sekretarzy obrad. 4. Przyjęcie porządku obrad.

Source: Radzionkow.pl