Porządek obrad XIII Sesji Rady Miasta Radzionków, 28 listopada o godz. 12:00

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie kworum.
Wyznaczenie sekretarzy obrad. (radni: Pan Grzegorz Szeremeta i Pan Wojciech Tobor).
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie Protokołu  Nr  XII/2019  z  XII  sesji  Rady  Miasta  Radzionków  w  dniu  24 października 2019 roku.
Source: Radzionkow.pl