Już od września Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie zaprasza dzieci i młodzież, jak również zainteresowanych rodziców z Gminy Radzionków do wzięcia udziału w warsztatach pn. „Mądrość relacji”, które przeprowadzane będą na terenie placówek oświatowych. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość poćwiczyć umiejętność prawidłowego budowania relacji, opartej na wzajemnej akceptacji, zrozumieniu i właściwej komunikacji. Rodzice z kolei, dzięki udziałowi w tych zajęciach, będą mogli zweryfikować przyjęty przez nich system wychowawczy, poprawić dotychczasowe metody stawiania granic i podziału obowiązków domowych.

Source: Radzionkow.pl