Porządek obrad VI sesji Rady Miasta Radzionków w czwartek,  28 marca 2019 roku o godzinie 12:00.1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum.3. Wyznaczenie sekretarzy obrad. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przyjęcie Protokołu Nr V/2019 z V sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 28 lutego 2019 roku. 6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.

Source: Radzionkow.pl