Podstawą do wypłaty świadczeń z tytułu choroby na ogólnych zasadach jest zwolnienie lekarskie e-ZLA lub decyzja inspektora sanitarnego. Decyzja może być dostarczona do pracodawcy bądź do placówki ZUS po okresie kwarantanny lub izolacji.
W przypadku gdy ubezpieczony dobrowolnie powstrzyma się od pracy i nie otrzyma zaświadczenia lekarskiego ani decyzji inspektora sanitarnego, nie przysługuje mu prawo do świadczeń pieniężnych w razie choroby.

Source: Radzionkow.pl