Platforma Przemysłu Przyszłości wspiera Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w organizacji konkursu „Szybka ścieżka AGROTECH”, którego budżet wynosi 100 mln zł. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na projekty B+R z zakresu m.in.: robotyzacji i automatyzacji, cyfryzacji, produkcji rolno-spożywczej przyjaznej środowisku. Zapraszamy na szkolenie dla osób chcących złożyć wniosek aplikacyjny w ramach programu „Szybka ścieżka AGROTECH”. Organizacja wydarzeń uwzględnia aktualne wymogi bezpieczeństwa sanitarnego związanego z pandemią COVID-19. Więcej informacji na stronie www.przemyslprzyszlosci.gov.pl
Source: Radzionkow.pl