Burmistrz Miasta Radzionków informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42, na stronach internetowych urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.radzionkow.pl. w Menu Przedmiotowym Nieruchomości oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, tj. na tablicach informacyjnych znajdujących się na terenie miasta, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w rejonie ul. Huzarów w Radzionkowie, Województwo Śląskie – Powiat Tarnogórski.

Source: Radzionkow.pl