Dlaczego warto mediować? Mediacje są alternatywnym dla procesu sądowego sposobem rozwiązania sporu, a wypracowana i podpisana podczas sesji ugoda ma taką samą moc prawną jak wyrok sądu. Mediacje to typ dialogu zmierzający do zawarcia porozumienia lub ugody równoważnej z wyrokiem sądu. Skorzystaj z bezpłatnej mediacji, kliknij TUTAJ.

Source: Radzionkow.pl