Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy parafii św. Wojciecha w Radzionkowie wraz z Klubem Turystyki Rowerowej przy parafii MB Jasnogórskiej w Orzechu, zapraszają w dniu 10 października 2020 roku (sobota), w godzinach dopołudniowych – na „VI Różaniec na kole”. Tajemnice różańcowe rozważone zostaną w Kaplicy pałacowej w Brynku. Trasa liczy ok. 50 km. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział jedynie pod bezpośrednią opieką rodziców lub za ich pisemną zgodą. Informacje i zapisy pod numerami telefonów: 507 341 716 oraz 728 429 185 do 8 października.

Source: Radzionkow.pl