Informujemy, że od 3 sierpnia 2020 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach rozpocznie roboty związane z remontem opaski z kostki granitowej na Rondzie im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Rojcy, w związku z czym planuje wprowadzić zmianę organizacji ruchu.
Prace prowadzone będą z podziałem na stronę zachodnią oraz wschodnią ronda z zamknięciem wlotów ul. Sikorskiego oraz ul. Artura, pod całodobowo prowadzonym ruchem wahadłowym (sygnalizacja świetlna) na wlotach ul. Kużaja i ul. Zofii Nałkowskiej.

Source: Radzionkow.pl