Zapraszamy do udziału w projekcie socjalnym pn. „Reagujmy razem, szybciej, skuteczniej!” skierowanego do pracowników służb zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie Miasta Radzionków., którego głównym celem jest zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników służb zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie Miasta Radzionków. Szkolenie jest skierowane kuratorów, funkcjonariuszy policji, pracowników socjalnych, pracowników ochrony zdrowia, pracowników Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracowników oświaty.

Source: Radzionkow.pl