Po zasięgnięciu opinii komisji ds. przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe, Burmistrz Miasta Radzionków przyznał nagrody dla sportowców za osiągnięcia zdobyte w 2020 roku. Łącznie wyróżniono 18 zawodników. Przypomnijmy, że nagrody przyznawane są zawodnikom, będącym mieszkańcami Radzionkowa, którzy osiągnęli wysokie wyniki indywidualnie lub zespołowo w turniejach krajowych lub międzynarodowych w dyscyplinach sportowych olimpijskich lub paraolimpijskich.

Source: Radzionkow.pl