Informujemy, że zgodnie z wcześniejszym obwieszczeniem Burmistrza Miasta Radzionków istnieje nadal możliwość wnoszenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków, w terminie do dnia 22 września 2020 r.
 
Formularz uwag do projektu m.p.z.p.
Source: Radzionkow.pl