Kilka dni temu podpisano umowę na gruntowną przebudowę ulicy Gajdasa, która będzie prowadzona w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Termin realizacji zadania upływa wraz z końcem maja 2021 roku, przy czym w roku 2020 zostanie przebudowany chodnik. Remontem zajmie się firma HUCZ Sp z o.o. z siedzibą w Boronowie. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 966 000,00 zł. 50% finansowania inwestycji pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych, a kolejne 50%, jako wkład własny, z dotacji celowej z Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” oraz programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji.
Source: Radzionkow.pl