Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz drukiem uwag do projektu.
Ogłoszenie
Source: Radzionkow.pl