Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 Plus”, w ramach którego rodzice będą  otrzymywać świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko w wysokości 500 zł. miesięcznie niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł. netto na osobę lub 1200 zł. netto ( w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Source: Radzionkow.pl