Praktyki zagraniczne paszportem do przyszłościW grudniu 2019 r. 20 uczniów Technikum nr 13 w Radzionkowie zakończyło zagraniczne praktyki zawodowe w Irlandii. Młodzi zawodowcy na kierunkach technik eksploatacji portów i terminali oraz technik hotelarstwa poznali środowisko pracy, pracowali w międzynarodowym zespole doskonaląc umiejętności zawodowe. Uczestnicy otrzymali certyfikat Trinity London College potwierdzający poziom znajomości języka angielskiego oraz certyfikat i referencje od zagranicznych pracodawców.

Source: Radzionkow.pl