1 sierpnia rozpoczął pracę na stanowisku Zastępcy Burmistrza Miasta Radzionków Pan Grzegorz Szeremeta. Grzegorz Szeremeta urodził się w 1976 roku w Bytomiu. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Ponadto w 2022 roku ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim i Centrum im. Adama Smitha na kierunku Innowacyjne Zarządzanie Gminą. Mieszkaniec Rojcy. Od wielu lat angażuje się charytatywnie i społecznie między innymi jako honorowy dawca krwi, czy organizator imprez sportowych. Od 2018 roku jest radnym Rady Miasta Radzionków i przewodniczy Komisji Finansów i Rozwoju Miasta. Jest żonaty i posiada dwójkę dzieci. Maratończyk i ultramartończyk.

Source: Radzionkow.pl