W związku z alarmem smogowym III stopnia Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska GIOŚ w Katowicach, ze względu na poziom pyłu zawieszonego, dnia 25 i 26 listopada 2019 r. jakość powietrza atmosferycznego w powiecie tarnogórskim jest zła i bardzo zła. Prosi się, by w domach pozostały osoby wrażliwe tj:

osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),
osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

 
POWIADOMIENIE
Source: Radzionkow.pl