Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 28 października 2021 roku (czwartek – godzina 12:00; sesja w trybie zdalnym).1. Otwarcie sesji.2. Stwierdzenie kworum.3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.4. Przyjęcie porządku obrad.

Source: Radzionkow.pl