Ogłoszenie Burmistrza Miasta Radzionków o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
LINK
Source: Radzionkow.pl