Poniżej znajduje się Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz gmin, z którymi zawarto porozumienie w sprawie powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zadania własnego gmin, tj. pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego
Uchwała nr XXXIII/262/2021 Zgromadzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii
Source: Radzionkow.pl