W ślad za rosnącym zainteresowaniem pieczątkami turystycznymi, dla wszystkich osób, które odwiedzają nasze miasto i zbierają pieczątki do książeczek PTTK, przygotowaliśmy pamiątkowe pieczęcie z wizerunkiem św. Wojciecha, patrona naszego miasta.Pieczątki są udostępniane w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 4) lub w Referacie Promocji Miasta i Aktywności Społecznej (p.II, pok. 19).

Source: Radzionkow.pl