Przypominamy przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży za rok ubiegły oraz termin wpłaty I raty za korzystanie z zezwoleń w 2022 r. upływa 31 stycznia 2022 r. Wysokość opłaty będzie znana po złożeniu oświadczenia. Wpłat można dokonywać przelewem na konto bankowe nr konta 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264.
WZÓR OŚWIADCZENIA

Source: Radzionkow.pl