Rada Miasta Radzionków w Uchwale nr XLIII/366/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku uchwaliła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Od 1 stycznia 2018 roku przedstawia się to następująco:

Source: Radzionkow.pl