9 lutego 2021 roku Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych, Plac Jana Pawła II 2, 41-922 Radzionków, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, pt. „Usługi społeczne. Klub społecznościowy – świetlica środowiskowa, Radzionków, ul. Gwarków 48”.

Source: Radzionkow.pl