Wczoraj, tj. 12 listopada 2019 r. odbył się odbiór końcowy robót budowlanych drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały (etap III obwodnicy) i zostały rozpoczęte działania związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. W ramach zadania wybudowana została droga długości 550 mb, powstało rondo na skrzyżowaniu ul. Długiej z ul. Unii Europejskiej, przebudowany został odcinek ul. Długiej na długości 162 mb i odcinek ul. Unii Europejskiej na długości 100 mb. Koszt tej inwestycji to 7 296 737,60 zł.

Source: Radzionkow.pl