Młodzieżowe Centrum Kariery w Radzionkowie rozpoczęło nabór do projektu pn. „Obudź swój potencjał” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Adresatem projektu jest młodzież w wieku 18-24 lata, bierna zawodowo, znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej, wymagająca instytucjonalnego wsparcia w zakresie wejścia na rynek pracy.

Source: Radzionkow.pl