14 grudnia zostało podpisane czterostronne porozumienie dotyczące stworzenia dokumentacji projektowej budowy drogi wraz z infrastrukturą będącej przedłużeniem istniejącej ul. Kadłubka i łączącej się z ul. Długą. Nowa droga położona jest w granicy Radzionkowa i Bytomia. Droga, która powstanie jest szansą na rozwój znajdujących się tam terenów, które głównie przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe. Stronami porozumienia są Gmina Bytom, Gmina Radzionków, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radzionkowie. Koszt stworzenia projektu oszacowano na 400.000 zł.
Source: Radzionkow.pl