Burmistrz Miasta Radzionków Informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42 na okres 21 dni, tj. od dnia 8.11.2022 roku do dnia 29.11.2022 roku wykazu nr 38/2022, obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 2281/6 położoną w Radzionkowie przy ul. Botanicznej, stanowiącą własność Gminy Radzionków przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 38/2022
Source: Radzionkow.pl