Burmistrz Miasta Radzionków informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Radzionków, na stronach internetowych urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej ~ www. bip. radzionkow.pl. w Menu Przedmiotowym Nieruchomości oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, tj. na tablicach informacyjnych znajdujących się na terenie miasta, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w rejonie ul. Norwida w Radzionkowie.
Ogłoszenie
Source: Radzionkow.pl