Burmistrz Miasta Radzionków informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków przy na okres 21 dni, tj. od dnia 27.09.2022 roku do dnia 18.10.2022 roku wykazu nr 27/2022, obejmującego zabudowaną nieruchomość objętą KW GL1T/00001687/5 położoną w Radzionkowie przy ul. Gwarków 2 stanowiącą własność Gminy Radzionków przeznaczoną do zbycia w drodze darowizny.
Wykaz 27/2022
Source: Radzionkow.pl