Burmistrz Miasta Radzionków informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 21 dni, tj. od dnia 8.12.2020r. do dnia 29.12.2020r. wykazu nr 29/2020, obejmującego część nieruchomości, położonej w Radzionkowie przy ul. Knosały, stanowiącej własność Gminy Radzionków, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej.
Wykaz 29/2020
Source: Radzionkow.pl