Pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Gminą Radzionków zostało zawarte porozumienie w sprawie prowadzenia w Radzionkowie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie od 1 stycznia 2018 roku w Centrum Kultury „Karolinka” pl. Jana Pawła II 2 wg harmonogramu:

Source: Radzionkow.pl