Idźmy dalej wytyczoną drogą!

PROGRAM INICJATYWY MIESZKAŃCÓW RADZIONKOWA 2018-2023

 

Wspólnie rozwijamy i zmieniamy Radzionków. Wsłuchując się w głosy mieszkańców, rozmawiając oraz inspirując się otrzymanymi propozycjami i sugestiami tworzymy plany oraz strategie gwarantujące naszemu miastu zrównoważony i akceptowalny społecznie rozwój. Wiele problemów zostało już rozwiązanych, wiele inwestycji już zakończonych. Przed nami kolejne wyzwania, które zamierzamy konsekwentnie realizować. Cztery lata temu naszym przewodnim hasłem było „Drogę wytycza się idąc”. Dziś wytrwale zamierzamy kroczyć wytyczoną drogą, by rozwiązywać kolejne, postawione przed nami zadania.

JAKIE KIERUNKI ROZWOJU PROPONUJEMY?

 • Dalszy kompleksowy, dynamiczny, zrównoważony i akceptowalny społecznie rozwój,
 • Ciągła poprawa bezpieczeństwa w mieście,
 • Dalsza poprawa estetyki miasta oraz rozwój przestrzeni publicznych,
 • Stosowanie nowoczesnych instrumentów finansowych zapewniających rozwój ekonomiczny miasta,
 • Rozwój oferty kulturalnej, edukacyjnej oraz sportowo-rekreacyjnej, a zwłaszcza zapewnienie dzieciom i młodzieży dodatkowych zajęć z języków obcych i wychowania fizycznego,
 • Rozwój budownictwa mieszkaniowego,
 • Wdrażanie kolejnych programów pomocy i opieki społecznej, w tym dla dzieci i młodzieży z środowisk dysfunkcyjnych i wymagających pomocy,
 • Rozwój, jakości usług służby zdrowia, oraz stopniową likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych i starszych,
 • Rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi, wspieranie nowych inicjatyw,
 • Dalsze usprawnienie sieci komunikacyjnej w mieście,
 • Konsekwentna poprawa jakości pracy placówek oświatowych, między innymi poprzez zapewnienie nowoczesnej bazy dydaktycznej,
 • Rewitalizacja parków i terenów zieleni w mieście..

 

 

POWYŻSZE KIERUNKI ROZWOJU CHCEMY REALIZOWAĆ POPRZEZ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

 

 • rewitalizacja budynków przy ul Kużaja na Rojcy tzw. „Familoków” w oparciu o środki unijne w ramach programu – Obszary Strategicznej Interwencji (OSI),
 • dalsze działania w ramach realizowanego projektu „Planty na Rojcy” – zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Sikorskiego, Pawlaka, Gierymskiego, Skotnicką między innymi poprzez stworzenie przestrzeni do uprawiania sportów biegowych,
 • dalsze działania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Radzionków,
 • modernizacja basenu miejskiego oraz budowa basenu krytego w okolicach hali sportowej,
 • budowa rynku miasta,
 • dalsza modernizacja Księżej Góry i jej otoczenia,
 • modernizacja wiaduktu kolejowego nad ul. Zejera,
 • budowa nowego połączenia drogowego od ul. Księżogórskiej poprzez ul. Marii Dąbrowskiej do ul. Nieznanego Żołnierza. To pierwszy etap południowo-wschodniej osi komunikacyjnej miasta, która docelowo będzie łączyć się poprzez ul. Wawelską z ul. Szybową, gdzie wspólnie z Piekarami Śląskimi budujemy połączenie z ul. Podmiejską w Piekarach Śląskich,
 • przebudowa infrastruktury w ul. Lawendowej,
 • komunalizacja terenów prywatnych wykorzystywanych jako drogi wewnętrzne, z włączeniem ich do układu komunikacyjnego dróg gminnych (wymagane 100% zgód właścicielskich),
 • przebudowa ul. Szymały (na odcinku od Placu Letochów do ul. Schwallenberga).
 • budowa mieszkań komunalnych i socjalnych,
 • kontynuacja procedur związanych z przejęciem terenów Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem pod budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego dostosowanego do potrzeb mieszkańców oraz klubów sportowych ( do tej pory skutecznie blokowany przez dzierżawcę terenu),
 • zakończenie modernizacji placówek oświatowych wraz z zapleczem sportowym –  modernizacja boiska przy SP nr 1 oraz budowa kortu tenisowego dla SP2,
 • wdrożenie programu wykorzystania ciągów komunikacyjnych na drogi rowerowe,
 • dalsza rozbudowa monitoringu miejskiego,
 • pozyskanie środków i zakończenie budowy II części obwodnicy miasta, łączącej ul. Długą z ul. Knosały,
 • wdrożenie programu budowy parkingów i miejsc postojowych.
 • przebudowy parku na Danielcu, przy ul. Z. Nałkowskiej i na Szkale. Pierwsze prace zostały już rozpoczęte w ramach zadania „Poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Radzionków”
 • dalsza modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej, budowa zbiorników retencyjnych chroniących przed zalewaniem w przypadku wystąpienia gwałtownych opadów,
 • rozszerzenie budżetu obywatelskiego realizowanego do tej pory wyłącznie poprzez organizacje pozarządowe,

 

REALIZACJA WIELU ZADAŃ ZOSTAŁA JUŻ ROZPOCZĘTA. TRWAJĄ PRACE PROJEKTOWE DOTYCZĄCE :

 

 • budowy rynku miejskiego,
 • budowy basenu krytego przy hali sportowej,
 • przedłużenia ul. Księżogórskiej,
 • połączenia drogowego ul. Cmentarnej z ul. Księżogórską, wraz z budową parkingu przy cmentarzu.

 

W RAMACH NOWEGO PODZIAŁU ŚRODKÓW UNIJNYCH MAMY PRZYZNANE ŚRODKI I PODPISANE UMOWY NA:

 

 • budowę rynku,
 • rewitalizację budynków przy ul. Kużaja wraz z przebudową infrastruktury komunikacyjno – społecznej wokół, zmierzającą do zbudowania funkcjonalnego centrum dzielnicy(OSI),
 • budowę centrum przesiadkowego
 • budowę Inteligentnych Systemów Transportowych
 • budowę ścieżek rowerowych
 • poprawę jakości środowiska miejskiego (zagospodarowanie wybranych terenów zieleni o pow. 6 ha).

 

Prace na tych inwestycjach trwają.

 

 

TRWAJĄ PRACE PRZY :

 • budowie dwóch kolejnych budynków mieszkalnych ( dotacja z BGK),
 • budowie pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, wraz z przebudową zaplecza sportowego ( środki pozyskano z Ministerstwa Sportu)

NA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW i PRZETARGÓW CZEKAJĄ

 • OZE – Odnawialne źródła energii (solary, fotowoltaika, powietrzne pompy ciepła, piece na pelet)
 • modernizacja energetyczna budynków
 • przebudowa wiaduktu kolejowego w ul. Zejera (przetarg organizowany przez PKP w ramach prac na linii kolejowej 131)

 

To nieuniknione działania, które rozpoczynają proces ich wykonania. Jesteśmy gotowi do ich realizacji. To od Państwa zależy, czy CIĄG DALSZY NASTĄPI.