Informujemy o możliwości składania wniosków o przyznawanie nagród za wysokie wyniki sportowe. Wnioski można składać od 3 stycznia – 28 lutego 2018 r. w Urzędzie Miasta Radzionków Biuro Obsługi Klienta (parter, pokój nr 4).
Nagrody przyznawane są za wyniki sportowe osiągnięte w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2017 roku. Przyznanie nagród nastąpi do 15 kwietnia 2018 roku.

Source: Radzionkow.pl