Rozpoczęła się realizacja projektu dotyczącego modernizacji infrastruktury drogowej wybranych miejsc w Radzionkowie. Zrealizowany projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. W ramach projektu m.in.:1) przeniesione zostaną przystanki autobusowe przy ul. Kużaja (Kolonia Hugona) w miejsca widoczne na wizualizacji,2) powstaną zatoki autobusowe przy ul. Kużaja (Kolonia Hugona),3) nastąpi przebudowa części sygnalizacji świetlnych (ul. Długa, ul. Kużaja, ul. Knosały),

Source: Radzionkow.pl