Burmistrz Miasta Radzionków informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42 na okres 21 dni, tj. od dnia 26.01.2021 roku do dnia 16.02.2021 roku wykazu nr 2/2021, obejmującego lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. Gwarków 57  w Radzionkowie wraz ze sprzedażą ułamkowej niewydzielonej części gruntu, stanowiący własność Gminy Radzionków, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Ogłoszenie o przetargu
Source: Radzionkow.pl