Burmistrz Miasta Radzionków informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków na okres 21 dni, tj. od dnia 23.03.2021 roku do dnia 13.04.2021 roku wykazu nr 12/2021, obejmującego lokal mieszkalny nr 1 w budynku przy ul. Gwarków 57 w Radzionkowie wraz ze sprzedażą ułamkowej niewydzielonej części gruntu, stanowiący własność Gminy Radzionków, przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 
Wykaz 12/2021

Source: Radzionkow.pl